Kumpulan Soal Tema 1 Kelas 3 SD Lengkap dengan Kunci Jawaban

Kumpulan soal tema 1 kelas 3 SD lengkap dengan kunci jawabannya akan memberikan kemudahan kepada para murid untuk memahami setiap soal yang nantinya akan ada dalam ulangan. Pembelajaran di sekolah memang sudah menjelaskan materi tersebut. Akan tetapi, tidak semua anak murid dapat memahami pelajaran itu. Dengan demikian, kumpulan soal tema 1 ini juga dapat digunakan sebagai ringkasan pendamping. Catatan yang telah diberikan oleh guru bisa dipakai dalam proses belajar pada saat menjelang ulangan berlangsung. Kumpulan soal tema 1 ini memang sudah mengikuti standarisasi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, tidak akan melenceng dari apa yang telah diajarkan. Begitu pula pembuatan soal ini berupa pilihan ganda yang akan mudah dipahami. Soal pilihan ganda ini diambil berdasarkan poin-poin yang penting dan para murid juga akan bisa belajar dari pilihan ganda tersebut.

Selain kumpulan soal yang lengkap juga terdapat kunci jawaban yang 100% akurat. Sehingga ada sinkronisasi antara kumpulan soal dan juga kunci jawabannya. Maka dari itu, para murid dapat mempelajari hal itu dengan sebaik mungkin. Para guru juga dapat menjadikan acuan dari kumpulan soal tersebut untuk dijadikan bahan untuk pembuatan soal yang ada. Pada saat ulangan berlangsung para murid juga pastinya akan lebih terbantu dengan adanya kumpulan soal tersebut. Hal itu karena akan mengetahui bagaimana gambaran pada saat ulangan nantinya berlangsung dan para murid juga sudah mengenal kriteria dari soal-soal yang pasti akan muncul saat ulangan atau ujian berlangsung. Para murid pastinya akan diuntungkan begitu juga dengan para guru pasti lebih bisa memanfaatkan keadaan tersebut agar menjadikan para muridnya dapat menyerap ilmu dengan lebih baik karena adanya kumpulan soal tersebut.

Contoh Soal Tema 1 Kelas 3 SD

 1. Berikut ini ialah berbagai hewan yang berkembang biak dengan cara mereka bertelur, kecuali ….
  a. Sapi
  b. Katak
  c. Bebek
  Jawaban : a
 2. Berikut ini, hewan yang mempunyai persamaan dengan makanannya ….
  a. Ular dengan Ayam
  b. Kera dengan Cicak
  c. Sapi dengan Kerbau
  jawaban : c
 3. Pak Eko memiliki ayam yang berjumlah 132 ekor. 132 ekor apabila di baca akan menjadi ….
  a. Seratus tiga puluh
  b. Seratus dua puluh tiga
  c. Seratus tiga puluh dua
  jawaban : c
 4. Jumlah lambang bilangan dari seratus lima puluh lima ribu itu adalah ….
  a. 155.000
  b. 1.550
  c. 15.000
  Jawaban : a
 5. Belalang itu bernafas dengan menggunakan ….
  a. Paru – paru
  b. Insang
  c. Trakea
  Jawaban : c
 6. Pundi – Pundi udara pada burung ketika terbang berfungsi ….
  a. wadah untuk mereka menyimpan udara
  b. Untuk udara cadangan
  c. Sebagai pendingin
  Jawaban : a
 7. Bentuk pancasila yang akan mengamalkan tentang menjaga kelestarian alam pada sila ke- …..
  a. Pertama
  b. Kedua
  c. Ketiga
  Jawaban : a
 8. Pancasila pertama dengan berbunyi ….
  a. Ketuhanan yang maha Esa
  b. Persatuan Indonesia
  c. Jawaban a dan b benar
  jawaban : a
 9. Supaya tubuh kita sehat, maka kita harus makan yang higienis serta bersih serta rajin untuk selalu ….
  a. Buka Internet
  b. Maen Game
  c. Olahraga
  jawaban : c
 10. Nilai angka 9 yang bernilai 90 maka terdapat dalam bilangan yaitu ….
  a. 8.940
  b. 2.390
  c. 5.389
  jawaban : b
 11. Pada angka 1.345. Angka 1 tersebut yang bernilai ….
  a. 100
  b. 1.000
  c. 10
  jawaban : b
 12. Berikut ini ialah salah satu ciri – ciri makhluk hidup ….
  a. Bergerak
  b. Melompat
  c. Merangkak
  jawaban : a
 13. Katak itu bergerak dengan cara ….
  a. Berlari
  b. Melompat
  c. Melata
  jawaban : b
 14. Ular dan Cicak mempunyai persamaan pada proses perkembangbiakannya yaitu dengan mengguanakn cara ….
  a. Bercocok tanam
  b. Bertelur
  c. Beranak
  jawaban : b
 15. Ketika ada kucing yang sedang kelaparan meminta makan, sedangkan kita kini sedang makan. Sikap yang harus kita lakukan ialah ….
  a. Memberinya makanan
  b. Mengusirnya dengan sapu
  c. Kita biarkan saja
  jawaban : a

Contoh Kumpulan Soal Ganda Lainnya

 1. Di kebun binatang ada terdapat 4.270 binatang. 4.270 apabila dibaca menjadi ….
  a. Empat dua tujuh nol
  b. Empat dua puluh tujuh
  c. Empat ribu dua tujuh
  d. Empat ribu dua ratus tujuh puluh
  jawaban : d
 2. Lambang bilangan empat ribu tujuh ratus sembilan puluh ialah ….
  a. 4.790
  b. 4.709
  c. 4.079
  d. 4.0790
  jawaban : a
 3. Manusia bernafas dengan menggunakan ….
  a. Paru-paru
  b. Insang
  c. Trakea
  d. Mulut
  jawaban : a
 4. Alat pernafasan burung yang dapat digunakan untuk menyimpan udara pada saat terbang ialah ….
  a. Hidung
  b. Pundi-pundi udara
  c. Bilik udara
  d. Selaput udara
  jawaban : b
 5. Ciri-ciri makhluk hidup yang diantaranya adalah ….
  a. Terbang
  b. Bergerak
  c. Berlari
  d. Melata
  jawaban : b
 6. Kadal, cicak dan bunglon itu bergerak dengan cara ….
  a. Terbang
  b. Berenang
  c. Melata
  d. Melompat
  jawaban : c
 7. Cicak dan ayam memiliki persamaan pada cara berkembang biak, yaitu dengan ….
  a. Beranak
  b. Bertunas
  c. Bertelur
  d. Berternak
  jawaban : c
 8. Berikut ini ialah hewan yang dapat berkembangbiak dengan cara mereka beranak, kecuali ….
  a. Kambing
  b. Sapi
  c. Kelinci
  d. Jangkrik
  jawaban : d
 9. Di bawah ialah hewan-hewan yang mempunyai jenis makanan yang sama ialah ….
  a. Sapi dan elang
  b. Kera dan marmut
  c. Singa dan gagak
  d. Ular dan ayam
  jawaban : c
 10. Di langit terdapat ribuan bintang. Contoh angka ribuan dibawah ini ialah ….
  a. 909
  b. 1108
  c. 12
  d. 19
  jawaban : b
 11. Lambang bilangan dari tujuh puluh lima adalah ….
  a. 775
  b. 75
  c. 777
  d. 705
  jawaban : b
 12. Keragaman cara dalam bergerak makhluk hidup itu karena ….
  A. dibuat oleh manusia
  B. kekuasaan Tuhan
  C. keinginan makhluk hidup
  D. harus hidup di air
  jawaban : b
 13. Salah satu cara dalam mensyukuri karunia Tuhan ialah ….
  A. Menjaga kesehatan tubuh
  B. Mengurangi makanan bergizi
  C. Menambah konsumsi camilan
  D. Menerapkan gaya hidup boros
  Jawaban : a
 14. Batang tumbuhan dengan mengarah ke datangnya dari cahaya matahari. Peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri ….
  A. makan
  B. bergerak
  C. bernapas
  D. berkembang biak
  Jawaban : b
 15. Berikut yang adalah ciri berkembang biak ialah ….
  A. memperbanyak keturunan
  B. memerlukan air
  C. memerlukan makan
  D. peka terhadap rangsang
  Jawaban : a
 16. Pada bilangan 9070 angka 7 itu menempati nilai tempat …
  A. satuan
  B. puluhan
  C. ratusan
  D. Ribuan
  Jawaban : c
 17. Pada bilangan 3.985, angka satuan yaitu ….
  A. 5
  B. 3
  C. 1
  D. 0
  jawaban : a
 18. Contoh gerak menunjukkan variasi gerak dengan berjalan …
  A. ke depan
  B. Di tempat
  C. diem
  D. pingsan
  jawaban : a
 19. Cara dalam melangkahkan kaki dengan benar ketika berlari adalah …
  A. melangkahkan kaki dengan lebih pelan
  B. melangkahkan kaki secara lebih cepat
  C. menyeret kaki lebih pelan
  D. menyeret kaki lebih cepat
  jawaban : a
 20. Pola irama disebut dengan … bunyi.
  A. keras lemah
  B. cepat lambat
  C. panjang pendek
  D. besar kecil
  jawaban : a

Sumber gambar: pexels free images