fbpx

Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI

Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI akan membantu para guru dalam memberikan pengajaran terbaik kepada para muridnya. Sebab, dengan demikian tidak akan ada lagi para murid yang kurang paham dengan bahasa Sunda. Memang untuk daerah yang menggunakan bahasa Sunda sendiri hal itu pastinya dianggap enteng. Akan tetapi, secara teori memang ada hal-hal tertentu yang memang perlu untuk dipelajari oleh para murid. Sehingga mereka terkadang suka meremehkan dan dengan hal itu pada saat ulangan berlangsung tentunya hal itu akan menjadi suatu hal yang nanti menjadi masalah. Maka dari itu, soal latihan ini akan memberikan para murid pemahaman yang lebih baik lagi. Pastinya juga siap mengikuti ulangan kapanpun diberikan oleh para guru.

Soal latihan bahasa Sunda ini akan menjadi semangat para siswa dalam mempelajari pelajaran tersebut. Sebab, biasanya memang pelajaran bahasa Sunda ini memuat berbagai hal-hal penting yang perlu diingat oleh para murid. Dengan begitu, poin-poin penting tersebut lah yang nantinya akan keluar pada saat ulangan berlangsung. Sehingga tidak akan ada lagi para murid yang kurang paham dan pada saat ulangan berlangsung mereka juga dapat mengisi dengan sebaik mungkin. Tidak akan ada lagi mereka yang mendapatkan nilai yang rendah pada pelajaran bahasa Sunda yang merupakan bahasa daerah dan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh tempat tersebut. Maka para murid nantinya akan bisa melestarikan bahasa Sunda dengan mengetahui teori-teori yang ada dan memahaminya. Oleh karena itu, ulangan ini tentu akan menguji kemampuan para siswa sejauh mana telah memahami pelajaran bahasa Sunda ini sendiri. Tentunya itu akan menjadi suatu hal yang membanggakan bila para siswa juga bisa tetap terus memahami teori tersebut pada jenjang kelas berikutnya.

Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI
1. Buruan sakola katingali éndah. Di sisi jalan kénca katuhu dipelakan rupa-rupa kekembangan nu sareungit.
Karangan di luhur nyaritakeun kaéndahan sakola, karangan sarupa kitu disebut ………
A. Sorangan C. Éksposisi
B. Pamadegan D. Paparan

2. Murid-murid SD Mekar Jaya keur kerja bakti meresihan pakarangan sakola. Sakabéh murid ti kelas hiji nepi ka kelas genep milu kerja bakti. Hal poko nu dicaritakeun nyaéta ………
A. Guru-guru C. Sakabéh murid
B. Kerja bakti D. Murid-murid sd

RajaBackLink.com

3. Pamaréntah Indonésia baris ngabébaskeun biaya pendidikan dasar ti mimiti taun ajaran 2005.
Hal poko tina warta radio di luhur nyaéta ……..
A. Indonésia
B. Biaya pendidikan
C. Taun ajaran 2005
D. Bébas biaya pendidikan dasar

4. Kerja bakti geus lumangsung ti baheula nepi ka kiwari.
Baheula hartina nu geus lila kaliwat.
A. Waktu C. Poé
B. Buku D. Bulan

5. Kerja bakti saméméhna dibéwarakeun heula.
Dibéwarakeun sasaruaan tina …..
A. Disaruakeun C. Dikerjakeun
B. Diumumkeun D. Dicaritakeun

6. Karangan karangan nu nerangkeun hiji
kajadian supaya karasa jadi éndah atawa jadi kapincut.
A. Sorangan C. Murid
B. Batur D. Éksposisi

7. Masarakat Désa Sukaluyu mangrupakeun masarakat anu digawé jeung resep
kabersihan.
Lengkepan kalimah di luhur!
A. Rajin C. Kerja
B. Males D. Hirup

8. Masarakat Désa Sukaluyu sadar yén kerja bakti loba ngadatangkeun ……………………
Lengkepan kalimah di luhur!
A. Masalah C. Duit
B. Mangpaat D. Sampah

9. Kerja bakti di RT 02 Désa Sukaluyu biasana
…………… ku ketua RT langsung.
Lengkepan kalimah di luhur!
A. Ditingali C. Dipingpin
B. Dibaca D. Diganggu

10. Pakarangan sakola ditata kalayan hadé.
Naon hartina kecap hadé ?
A. Tetap C. Akan
B. Jelék D. Baik

Sumber Gambar: pexels free images