Karakteristik Benua Amerika

Karakteristik Benua Amerika

Konsep regional, semacam yang sudah banyak dikemukakan oleh para pakar Geografi, ialah sesuatu konsep yang menekuni sesuatu daerah Geografi.